A tudományos pálya néhány fontosabb állomása

1981:
Bölcsészdoktori cím
A disszertáció címe: Akusztikus kérgi kiváltott potenciálok változásai klasszikus kondicionálás során

1990-96:
Humboldt ösztöndíjas kutatási évek, majd közös kutatások a Münszteri Egyetemen

1992:
Kandidátusi cím
A disszertáció címe: Elemi akusztikus információfeldolgozás kiváltott potenciál korrelátumai

1992:
Humán Kiváltott Potenciál Laboratórium alakul (Pszichofiziológiai Osztály), korszerű műszereket kapunk (Humboldt Alapítvány) és nyerünk (OTKA)

1991-96:
Japán-magyar közös kutatások - A beszédészlelés agyi biomágneses aktivitásvizsgálata Sapporoban, Fukokában és Okazakiban

1997-2004:
Egyetemi docens (részfoglalkozású) az ELTE BTK Pszichológiai Intézetében (Kísérleti Pszichológia Tanszék)

2000:
Kognitív Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport alakul az MTA Pszichológiai Kutatóintézetében

2001: Habilitáció az ELTE-n

2002:
MTA doktora
A disszertáció címe: Beszédészlelés, szenzoros emlékezet és diszlexia

2005 - 2014
Kognitív Pszichológia Tanszék alakul az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében

2005 - 2008 - tanszékvezető

2005: egyetemi tanár (részfoglalkozású)

2006-2008
EU FP 6-os projektek (NEURODYS, PROREAD )

2007:
MTA levelező tagja

2008 - 2011: MTA főtitkárhelyettese

2011 - 2014: MTA főtitkárhelyettese

2014- : MTA TTK Agyi Képalkotó Központ, kutatóprofesszor, a Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport vezetője