1997-2014

Csépe Valéria kutatói munkája mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakán az 1980-as évektől kezdődően tartott kurzusokat és gyakorlatokat. 1997-ben hivatalosan is oktatóként, egyetemi docensként, tanít a Kísérleti Pszichológia Tanszéken, majd a Kognitív Fejlődés Központban. A kognitív pszichológia és társtudományai igényéből kiindulva fogalmazódik meg a Kognitív Pszichológia Tanszék koncepciója s alapítási szándéka. 2005. szeptember 1.-től nevezik  ki egyetemi tanárnak, és az új tanszék élére. A Kognitív Pszichológia Tanszéket az MTA főtitkárhelyettesévé választásáig, azaz 2008 májusáig vezeti. 

Az új tanszék jelentős szerepet vállalt a pszichológia BA és MA programok kidolgozásában. Elkészült az Új típusú BA szintű általános pszichológia három kötetes tankönyve (Csépe Valéria – Győri Miklós- Ragó Anett /szerk./). Az ELTE PPK Pszichológiai Intézetben megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően a hallgatóknak is kutatási lehetőséget biztosító új laboratóriumok alakultak ki, elindultak azok a számítógépes, általános és kísérleti pszichológiai gyakorlatok, amelyek számos fiatal doktorandusz bevonásával egy teljes programrendszer kialakításához vezettek.

A tanszék munkatársainak erőfeszítése egy olyan elektronikus vizsgáztatási rendszert eredményezett, amelyet ma az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében elterjedten használnak az oktatók. A Kognitív Pszichológiai Tanszék kiterjedt szakmai kapcsolatainak, együttműködéseinek köszönhetően aktív műhelyként működik. A Tanszék megalakulása óta havonta megrendezett „Kognitív Péntek” előadások ma is számos hallgatót vonzanak, tartalmas szakmai viták számára biztosítanak fórumot.

Csépe Valéria 2014-ig törzstagja az ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskolájának, ahol a Kognitív Pszichológia Program vezeti. 2016 januárjáig tizennégyen szerezték meg témavezetésével a PhD fokozatot. Jelenleg négy doktorandusz kutatómunkáját irányítja.

2014-

Csépe Valéria oktatói, elsősorban a kutatóképzésre irányuló egyetemi tanári munkáját 2014 szeptembere óta a BME TTK Kognitív Tudományi Tanszékén végzi. Ezen kívül 2015 óta egyetemi tanár a Pannon Egyetem Magyar és Alkalamazott Nyelvi Intézetében, ahol alapító- és törzstagja a magyar és angol nyelven oktató, a 2015/2016 tavaszi félévben induló Többynyelvűség Nyelvtudományi Doktori Iskolának.