A www.csepevaleria.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) Csépe Valéria. (a továbbiakban Tulajdonos) üzemelteti.

Tulajdonos kijelenti, hogy a Honlapon megjelenő minden képi, szöveges, hang és videó anyag közlését jogszerűen végzi, rendelkezik az azok felhasználásához szükséges jogosultságokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel. Tulajdonos nem ad közre semmilyen formában olyan anyagot, amelynek felhasználása jogszabályokba ütközik.

Tulajdonos a honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy felhasználója az eredeti anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A Honlapon található anyagokat senki nem jogosult a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A Honlapon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, így azok bármilyen, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. A felhasználót felelősség terheli mindennemű kár előidézéséért, ami a Honlapon bármilyen formában közre adott anyagok jogosulatlan felhasználásából ered.