Végzettség, képzettség, címek

 • 1976: pszichológusi diploma - ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest
 • 1981: egyetemi doktori- ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest
 • 1992: pszichológiai tudomány kandidátusa - MTA-TMB, Budapest
 • 2001: egyetemi habilitáció - ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest
 • 2002: MTA doktora - MTA Doktori Tanács, Budapest
 • 2005: egyetemi tanár - Magyar Köztársaság elnöke
 • 2007: MTA levelező tagja – MTA Közgyűlése
 • Idegennyelv-tudás: angol, német, orosz, francia
 • Nyelvvizsgával igazolt idegennyelv-tudás: angol, német, orosz


Tudományos ösztöndíjak

 • 1990-1991, 1993: Humboldt Ösztöndíj, Wesztfáliai Egyetem, Münster, Németország
 • 1994: Japán Kutatási Minisztérium ösztöndíja, Okazaki, Japán
 • 1999-2002: Széchenyi Professzori Ösztöndíj


Elismerések, kitűntetések

 • 2002 Grastyán előadás (Magyar Pszichológiai Társaság)
 • 2002 Kardos Lajos díj (MTA Pszichológiai Kutatóintézet)
 • 2003 Magyar Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztje
 • 2005 Ipolyi Arnold kutatásfejlesztési díj (OTKA)
 • 2005 'Az év cikke 2004'- Társadalomtudomány (Élet és Tudomány)
 • 2006 Magyar Pszichológiai Társaság, Társaságért Érdemérem (MPT)
 • 2008 Akadémiai Kiadó Nívódíja – Az olvasó agy (2006)
 • 2010 Széchenyi aranyérem - Széchenyi Tudományos Társaság 
 • 2011 Ranschburg Pál emlékérem – Magyar Pszichológiai Társaság
 • 2012 OTDK Arany Kitűző
 • 2012 Mérei Ferenc előadás (Magyar Pszichológiai Társasá)


Fontosabb külföldi tanulmányutak

 • 1986 Helsinki Egyetem, Pszichológiai Tanszék (Prof. R. Näätänen)
 • 1992 Sapporoi Műszaki Egyetem, Sapporo, Japán (Prof. S. Kuriki)
 • 1993 Fukokai Műszaki Egyetem, Fukuoka, Japán (Prof. J. Ueno)
 • 1993 Nilo Maki Intézet, Jyvaskyla, Finnország (Prof. H. Lyytinen)
 • 1994 Okazaki Fiziológiai Intézet, Okazaki, Japán (Prof. S. Kuriki)
 • 1994 Műszaki Egyetem, Koppenhága, Dánia (Prof. K. Saermark)
 • 1996 Turku University, Turku, Finnország (Prof. H. Lang)
 • 1996 Helsinki Egyetem, Pszichológiai Tanszék (Prof. Risto Näätänen)
 • 1996 Northwestern University, Evanston, USA (Prof. N. Kraus)
 • 1998 Turku University, Turku, Finnország (Prof. H. Lang)
 • 1998 Bécsi Egyetem, Ifjúsági és Gyermekpszichiátriai Klinika (Prof. T. Reinelt)
 • 1999 City University of New York, NY, USA (Prof. L Ehri)
 • 2000 Haifai Egyetem, Haifa, Izrael (Prof. Z. Breznitz)
 • 2002 University of Cambridge, Center for Neuroscience in Education, (vendégprofesszor)
 • 2002 University of Maastricht, Faculty of Psychology (vendégprofesszor)
 • 2004 University of Cambridge, Faculty of Education (vendégprofesszor)